Celem marki "Radwan Sport" jest propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Za podstawowe zadania stawiamy sobie:
 
- w dyskretny sposób docierać do dzieci i sprawić, że sport stanie się częścią ich codziennego życia,
- rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci,
- zapobieganie negatywnym formom zachowań (alkohol, narkotyki..),
- odciągnięcie dzieci od komputera, telewizora,
- rozwijanie nowych zainteresowań,
- przestrzeganie zasad gry,
- zdolność samooceny,
- kontrolowanie siebie i swoich emocji,
-rozwijanie wysokiego poziomu motoryczności i świadomości ciała i ruchu.
 
 
 
Zajęcia szkółki ‘Radwan Sport’ prowadzone są przez instruktorów koszykówki, którzy od lat sami uprawiają tą dyscyplinę sportu. Obecnie są zawodnikami krakowskich drużyn na różnych szczeblach rozgrywek.
 
 
Dzieci będą brały udział w małej lidze ‘Radwan Sport’, będzie to współzawodnictwo między szkołami.